Výběrové řízení na rezidenční místo

Název a adresa vyhlašovatele s rezidenčním místem

MUDr. Alexander Daniš s.r.o., Břustkova 16, Ostrava, 70030

Seznam rezidenčních míst včetně oboru specializačního vzdělávaní

1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

Termín vyhlášení výběrového řízení

Začátek: 12.7.2022, konec: 11.8.2022

Odkaz na webové stránky, kde je výběrové řízení umístěno

www.mudrdanis.cz

Místo podání přihlášek

Přílohy

Kritéria pro hodnocení uchazeče
Zájem o práci v oboru VPL

1 – 10 bodů

Zájem o výkon povolání v daném regionu

1 – 10 bodů

Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL

1 – 10 bodů

Komunikační schopnosti

1 – 10 bodů

Způsob hodnocení

PODPRŮMĚRNÉ: 4 – 10 BODŮ, PRŮMĚRNÉ: 11 – 30 BODŮ, NADPRŮMĚRNÉ: 31 – 40 BODŮ

Stanovuje se pořadí kandidátu podle počtu získaných bodu (minimum 4 – maximum 40 bodů)

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce

V Ostravě, dne 11.7.2022

MUDr. Alexander Daniš

Přílohy ke stažení